چشم انداز شرکت

اکتشافات تکمیلی طلا به منظور شناسایی منابع موجود طلا در معدن و دست یابی به ذخایر جدید معدنی، مطالعات گسترده معدن، استخراج پایدار کانسگ طلا با حفظ شرایط زیست محیطی، بهبود عملکرد خط تولید و افزایش راندمان، اجرای طرح‌های توسعه‌ای کارخانه به منظور افزایش ظرفیت استحصال طلا و نقره، بهبود شرایط مدیریت پسماند صنعتی و مطالعات مربوط به استحصال طلا با رویکرد آموزش و تعالی سازمان می‌باشد.

همچنین چشم انداز شرکت، دستیابی کارخانه به ظرفیت اصلی و رتبه برتر در استحصال طلا با توجه به ذخیره معدنی طلا می‌باشد.

English فارسی