شمش طلای ۲۴ عیار و شمش نقره تولید بخش کارخانه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران می باشد.

English فارسی