شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در سال ۱۳۹۵ موفق به کسب “گواهی کاربرد علامت استاندارد تشویقی” برای محصولات خود گردید.

English فارسی