” بازدید هیئت مدیره شرکت از معدن، کارخانه و پروژه‌های در دست اجرا”

هیئت مدیره محترم شرکت با همراهی مدیر عامل محترم از مجموعه کارخانه، معدن و پروژه‌های در دست اجرا بازدید نمودند. در این بازدید دکتر شکری و مدیران اجرایی شرکت اعضای محترم هیئت مدیره را در جریان آخرین فعالیت های جاری و توسعه ای در مجموعه قرار دادند.
هیأت مدیره شرکت سپس در محل سایت به ریاست دکتر محمد پروین تشکیل جلسه داد و تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرد.
همچنین نمایندگان کارگری در دیدار با رئیس هیأت مدیره شرکت مسائل و مشکلات کارگران را با ایشان مطرح کردند.
“روابط عمومی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

English فارسی