دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورت گرفت:

جناب آقای دکتر شکری، مدیر عامل محترم شرکت و هیات همراه، از سالن خاک، انبار مغزه و سایت کارفرمایی بازدید نمود.

در ادامه بازدیدها، جناب آقای دکتر شکری و هیات همراه از محل معدن بازدید نموده و ضمن قرارگیری در جریان آخرین مسائل جاری با حضور دردفتر معدن، طی مراسمی آقای مهندس رشیدی نیا را به عنوان مدیر معدن منصوب نمود.

“روابط عمومی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

English فارسی