بازدید مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ توسط سرپرست محترم شرکت از واحد آزمایشگاه و کسب اطلاع از روال جاری، نیازها، موانع و چالشهای موجود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

English فارسی