“بازدید جناب آقای دکتر شکری از خط تولید”
در جریان این بازدید دکتر شکری از نزدیک در جریان شرایط، چالشها و موانع موجود در خط تولید قرار گرفت و ضمن جویا شدن نظرات و خواستهای پرسنل فعال در خط تولید، راهبردها و راهکارهایی برای رفع موانع و پیشبرد اهداف تولیدی ارائه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

English فارسی