با حضور اعضای هیات مدیره صورت گرفت؛
بازدید از معدن،خط تولید و پروژه توسعه سد باطله.
اعضاء محترم هیات مدیره، سرپرست و معاونین محترم شرکت در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۰ با حضور در بخش های مختلف معدن و کارخانه از نزدیک در جریان فعالیت های بخش های مختلف، موانع و چالشهای پیش رو قرار گرفتند.
از دیگر برنامه های بازدید اعضای هیات مدیره، بازدید از پروژه توسعه ای سد باطله بود که ضمن حضور در محل پروژه از نزدیک در جریان روند کار قرار گرفتند. اعضای هیات مدیره بر اهمیت تکمیل هر چه سریعتر پروژه توسعه سد باطله و صیانت از محیط زیست به عنوان یک ضرورت گریز ناپذیر تاکید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

English فارسی