قیمت طلا، سکه و دلار امروز
1400-01-14
“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و …”
1400-01-17

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

قیمت دلار در بازار امروز بالا رفت و ۲۴,۸۸۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد. قیمت سکه و طلا کاهش یافت.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در آغاز معاملات امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه و افزایش قیمت دلار است.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۲۹ (یک هزار و هفتصد و بیست و نه ) رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۷۲۹-۰.۰۷۰۶:۰۰
۱,۷۳۰۴۰.۲۴۳ روز پیش
۱,۷۲۶۱۶۰.۹۴ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۱,۰۵۹,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و نه هزار و چهارصد) تومان به ۱,۰۵۷,۴۰۰ (یک میلیون و پنجاه و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۰۵۷,۴۰۰-۲,۰۰۰-۰.۱۹۱۱:۲۲
۱,۰۵۹,۴۰۰۶,۹۰۰۰.۶۵روز قبل
۱,۰۵۲,۵۰۰-۲۵,۰۰۰-۲.۳۸۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۸۱,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۸۸۰ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۴,۸۸۰۳۰۰.۱۲۱۱:۱۵
۲۴,۸۵۰۱۷۰۰.۶۸روز قبل
۲۴,۶۸۰-۹۷۰-۳.۹۴۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۲۹,۶۹۰ (بیست و نه هزار و ششصد و نود ) تومان به ۲۹,۷۲۶ (بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۹,۷۲۶۳۶۰.۱۲۱۱:۲۰
۲۹,۶۹۰۲۰۳۰.۶۸روز قبل
۲۹,۴۸۷-۱,۱۵۹-۳.۹۴۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۱ تومان افزایش، ۳۴,۷۳۹ (سی و چهار هزار و هفتصد و سی و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۴,۷۳۹۴۱۰.۱۱۱۱:۲۰
۳۴,۶۹۸۲۳۸۰.۶۸روز قبل
۳۴,۴۶۰-۱,۳۵۵-۳.۹۴۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۶,۸۴۰ (شش هزار و هشتصد و چهل ) تومان به ۶,۸۷۸ (شش هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۸۷۸۳۸۰.۵۵۱۱:۲۳
۶,۸۴۰-۵۲-۰.۷۷روز قبل
۶,۸۹۲-۲۰۰-۲.۹۱۲ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۰۳۸ (بیست هزار و سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۰,۷۰۰,۰۰۰-۱۰,۰۰۰-۰.۱۱۱:۲۱
۱۰,۷۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۰.۰۹روز قبل
۱۰,۷۰۰,۰۰۰-۴۳۰,۰۰۰-۴.۰۲۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی، از ۶,۴۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۶,۴۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶,۴۵۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۴۷۱۱:۲۱
۶,۴۸۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۰.۴۶روز قبل
۶,۴۵۰,۰۰۰-۳۰۰,۰۰۰-۴.۶۶۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

English فارسی