1399-03-10
1399-03-12

بازدید رئیس محترم دادگستری شهرستان تکاب جناب آقای برخورداری و هیئت محترم همراه با همراهی مهندس تله کو و مدیران واحدها از خط تولید و سد باطله و معدن و… و جلسه با مهندسین جوان و فعال و شنیدن مشکلات و موانع پیش رو و فعالیت‌ها و کارهای انجام شده.امروز مورخه دهم خرداد ۱۳۹۹

دیدگاه ها بسته شده است

English فارسی