1399-01-14
1399-01-17

همزمان با شروع به کار ادارات در شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ صورت پذیرفت:

انجام معاینات پزشکی و خود اظهاری و همچنین توزیع اقلام بهداشتی میان کارکنان در راستای مقابله با تهدید انتشار ویروس کرونا در میان پرسنل.

دیدگاه ها بسته شده است

English فارسی