1398-10-14
1398-10-15
شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی تمدید مدت زمان فروش و تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»

انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

 

 

 

پیرو آگهی فراخوان به شماره ۳۱۰۴ م الف در روزنامه همشهری مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ و روزنامه جمله مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ موضوع انجام خدمات حفاظت فیزیکی بدینوسیله مهلت خرید اسناد و تاریخ تحویل آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

  • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۵ و ۷
  • نشانی و محل دریافت اسناد:

متقاضیان می‌توانند اسناد مناقصه مذکور را پس از واریز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد ۱۱۹۳۲ حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ خریداری و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز .شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “۱” تحویل نمایند.

  • زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی کیفی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ در نشانی مندرج در بند «۱».                                                                                                                                                     شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

 

دیدگاه ها بسته شده است

English فارسی