1400-01-17

“خرید و تحویل ۱۴۴ (یکصد و چهل و چهار) تن گلوله فولادی فورج”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۱۴۴ (یکصد و چهل و چهار) […]
1400-01-17

“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و …”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و […]
1399-12-24

” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی)   ” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در […]
1399-12-24

“آماده‌سازی، باطله‌برداری، استخراج ماده معدنی”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “آماده‌سازی، باطله‌برداری، استخراج ماده معدنی (طلا و زرنیخ)، […]
1399-12-11

“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید”

۴ شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و […]
1399-04-24

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده ها و فناوری اطلاعات (ERP) در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران شرکت […]
1399-04-23

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران “آگهی  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (همراه با ارزیابی کیفی)” عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی (شماره یک) در […]
1399-04-15

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای » ” خریدو تحویل مواد شیمیایی مصرفی آزمایشگاه کارخانه طلای زرشوران […]
1399-04-15

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید  فراخوان  مناقصه عمومی  یک  مرحله‌ای » ” خرید و تحویل ۱۳،۰۰۰ (سیزده هزار) تن آهک […]
English فارسی