1401-08-25

(آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ ( ده هزار) متر حفاری اکتشافی و مغزه گیری به روش وایرلاین در معدن طلای زرشوران ”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-08-24

(آگهی تجدید فراخوان) ” تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-23

(آگهی تجدید فراخوان) “تأمین و بکارگیری ماشین‌آلات سنگین….”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-15

(آگهی فراخوان) ” انجام عملیات ۱۰،۰۰۰ متر حفاری اکتشافی…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
1401-08-10

(تجدید مزایده عمومی) “فروش ماده معدنی زرنیخ (رآلگار ،اورپیمنت)”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران   (آگهی فراخوان مزایده عمومی) ” فروش […]
1401-08-08

(آگهی تجدید فراخوان) ” انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای […]
1401-08-08

« آگهی تجدید فراخوان» “خرید و تحویل ۲۰۰ تن سیانید سدیم…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-08-08

« آگهی تجدید فراخوان» ” خرید و تحویل ۵۰ تن سود پرک پولکی … “

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک […]
1401-07-23

(آگهی فراخوان ) “تأمین و بکارگیری ماشین‌آلات سنگین…”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه […]
English فارسی