1399-12-11

“عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید”

۴ شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی) “عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید و […]
English فارسی