1400-01-17

“خرید و تحویل ۱۴۴ (یکصد و چهل و چهار) تن گلوله فولادی فورج”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای » “خرید و تحویل ۱۴۴ (یکصد و چهل و چهار) […]
1399-12-24

” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران (آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی)   ” انجام خدمات حفاظت فیزیکی در […]
English فارسی